Campus da Auga

Datas máis importantes


Data Prazo
01/03/2017 Chamada para o envío de resumos
15/05/2017 Data límite de envío de propostas para simposios e seminarios satélites
16/06/2017 Data límite de envío de resumos
23/06/2017 Notificación de aceptación
21/07/2017 Data límite de entrega de contribución final
20-21/09/2017 Symposium STCV-II

Libro de Actas STCV I


Contribucións ao Sysmposium STCV II


Como en edicións anteriores existe a opción de enviar “Comunicacións ao Symposium sobre Termalismo e Calidad de Vida (STCV-II)”. Poderá seleccionar a súa preferencia de presentación entre comunicación oral ou póster, nalgunha das seguintes seccións:

 1. Augas mineiromedicinais e termais: caracterización e aproveitamento
  • Caracterización físico-química das augas mineiromedicinais e termais. Hidroxeoloxía.
  • Analítica e control de calidade de augas
  • Aproveitamentos tradicionais e novas orientacións de uso (enerxía, cosmética, etc.)
  • Marco xurídico e administrativo da auga termal
 2. Patrimonio e arquitectura termal
  • Patrimonio arqueolóxico termal (Antigüidade)
  • Patrimonio histórico termal (Época Moderna e Contemporánea)
  • Arquitectura, rehabilitación e posta en valor de balnearios históricos
  • Nova arquitectura dos centros termais: proxectos, retos e perspectivas
 3. Turismo experiencial e de saúde en termalismo
  • Hidroloxía médica. Balneoterapia, talasoterapia
  • Termalismo senior
  • Planificación e promoción do turismo termal
  • Xestión e administración de centros termais
 4. Investigación xeral sobre a auga relacionada co enfoque do simposio
  • Hidráulica
  • Hidroloxía
  • Eficiencia enerxética
  • Outros
 5. Traballos académicos excelentes: Teses de doutoramento, traballos fin de mestrado (TFM) ou traballos fin de grao (TFM) centrados en calquera tema relacionado co termalismo
  • Mellores teses de doutoramento, TFM ou TFG relacionados coas augas mineiromedicinais e termais presentadas no período 2012-2017
 6. Innovacións e novas experiencias relacionadas co termalismo e a calidade de vida
  • Novas tecnoloxías
  • Innovación social e sanitaria
  • Cosmética
  • Deporte
  • Outros

NOTA: O comité científico se reserva a decisión do tipo de presentación aceptado, puidendo ser distinta da marcada orixinalmente polo autor.

Elaboración de Contribucións


Opción 1: Resúmos de traballos de investigación:

 • Obxectivos do estudo (unha hipótese ou unha descrición do problema)
 • Método, Resultados (resultados concretos en forma de resumo co análisis estatístico apropiado)
 • Discusión (breves comentarios, conclusións e implicacións).

Opción 2: Resúmos que describen traballos con excepción da investigación:

 • Tema (unha breve explicación do tema que trata o resumo)
 • Método (unha breve descrición do proxecto, experiencia, servizo ou investigación e resultados e conclusións)
 • Conclusións extraídas (un resumo e implicacións).

Opción 3: Simposios e seminarios satélites:

Enviar solicitude antes do 15 de maio de 2017 a stcv@uvigo.es.


PLANTILLAS DE COMUNICACIÓNS E INSTRUCCIÓNS


Para o envío de resumos e contribucións finais é obrigatorio empregar unha das seguintes plantillas e seguir as instruccións que aparecen no seu interior:

Envío de Contribucións


Tanto o envío de resumos como de comunicacións realizarase a través do sistema de xestión de conferencias EASYCHAIR (require rexistro previo):

Rexistro en Easychair


Unha vez rexistrado e dentro do sistema, poden acceder ao symposium buscando o seu código (STCVII 2017) ou a través do seguinte enlace:

Espazo do simposio en Easychair


PRAZOS DE ENVIO


Resumos de contribucións

Ata o 16 de xuño de 2017, ás 23.59 (hora peninsular española). Os resumos enviados despois desta data, non poderán ser admitidos.

Contribucións finais

Ata o 21 de xullo de 2017, ás 23.59 (hora peninsular española). As comunicacións enviadas despois desta data, non poderán ser admitidas.


Para despexar dúbidas diríxase a: stcv@uvigo.es

Normativa xeral para o envío de comunicacións


 • Os resumos deben ser enviados a través da plataforma easychair empredando as plantillas que atopará na Web de STCV-II. Non se aceptarán resumos enviados por fax ou e-mail.
 • O envío do resumo supón a aceptación das presentes normas.
 • As comunicacións deben ser inéditas e non haber sido publicadas.
 • Os resumos deberán estar redactados en castelán ou inglés e chegar á Secretaría de STCV-II antes do 16 de xuño del 2017.
 • Os resumos non deben ter máis de 500 palabras.
 • Como primer autor poderá presentar ata dous resumos. Se bien, un autor pode ser coautor de múltiples comunicacións.
 • O autor presentador deberá estar inscrito en STCV-II antes do 15 de xullo 2017.
 • As comunicacións aceptadas serán publicadas no libro de ponencias (co seu conseguinte ISBN). Para iso, unha vez teña recibido o comunicado de aceptación da comunicación por parte do Comité Científico de STCV-II, debe ser remitida unha comunicación extensa seguindo as instruccións que lle serán dadas ao respecto e respetando os prazos establecidos para o seu envío pola organización de STCV-II.
 • Os abstracts das comunicacións recibidas fóra desta data ou que non sigan as presentes normas non serán aceptadas. Do mismo modo, as contribucións finais que non sexan enviadas en tempo e forma non serán publicadas no libro de actas.

Premios


 • COMUNICACIÓNS ORAIS

  Entregaranse 3 premios de 500€ e 3 accésits (Diploma acreditativo) para as mellores comunicacións orais presentadas a STCV-II.

 • POSTERS

  Entregaranse 4 accésits (Diploma acreditativo) para os mellores pósters presentados a STCV-II.

A todos os premios aplicaranselles as retencións tributarias legalmente establecidas.

Será requisito imprescindible para recibir o premio acudir á ceremonia de entrega dos mesmos no acto de clausura de STCV-II. A non asistencia a dito acto entenderase como a renuncia ao mesmo.


Organizan / Patrocinan / Colaboran: