Campus da Auga

Cuotas de Inscrición


Categoría Ata o 15/06/2017 Dende o 16/06/2017 Dende o 20/09/2017
Profesionais e Investigadores 100,00€ 150,00€ 200,00€
Investigadores de UVIGO 75,00€ 100,00€ 150,00€
Congresistas 125,00€ 175,00€ 225,00€
Estudantes / bolseiros 50,00€ 75,00€ 125,00€
Estudantes / bolseiros (UVIGO) 40,00€ 50,00€ 70,00€
Paquete Termatalia 50,00€ 60,00€ 70,00€
Acompañantes * 50,00€ 60,00€ 65,00€
Profesionais da Asociación de Balnearios de Galicia e outras institucións patrocinadoras 70,00€ 70,00€ 100,00€

* Acompañante inclúe SOAMENTE entrada para a Sesión de Apertura, Sesión de Clausura e Recepción.


Os prezos inclúen (según conste no programa definitivo):

 • Asistencia a todos os actos científicos
 • Documentación do congreso
 • Asistencia a todos os actos sociais

Formas de Pago


Realizar unha transferencia á conta:

 • IBAN: ES14
 • Nº Conta: 2080 0501 12 3110000112 (ABANCA-TAXAS)
 • SWIFT/BIC: CAGLESMMXXX
 • Concepto: INV00176, D.N.I./Pasaporte, APELIDOS E NOME

Dirixirse a unha sucursal de ABANCA e facer un ingreso en efectivo á Universidade de Vigo no seguinte código e indicar o seu concepto.

 • CÓDIGO SYMPOSIUM: INV00176
 • Concepto: INV00176, D.N.I./Pasaporte, APELIDOS E NOME

Preferentemente opción B. En caso de que na sua localidade non existira unha sucursal de ABANCA, optaráse pola opción A (neste caso non se require SWIFT/BIC). Para iso debe realizar unha transferencia á conta:

 • IBAN: ES14
 • Nº Conta: 2080 0501 12 3110000112 (ABANCA-TAXAS)
 • Concepto: INV00176, D.N.I./Pasaporte, APELIDOS E NOME

Formulario de Inscrición


Por favor, comprobe que escribiu correctamente o seu e-mail porque será o que se utilice para remitirlle as notificacións do Congreso.

Política de Cancelacións


As cancelacións de matrícula do I Congreso Internacional da Auga deberán ser feitas mediante e-mail dirixido a: stcv@uvigo.es

As cancelacións realizadas antes do 30 de xuño serán devoltas na súa integridade (descontadas as taxas bancarias). As cancelacións realizadas antes do 31 de agosto serán devoltas nun 50% (descontadas as taxas bancarias). As cancelacións realizadas despois do 1 de setembro de 2017 (inclusive): non se devolverán. Se Vd. ten algunha consulta non dubide en contactar coa administración a través do noso correo electrónico stcv@uvigo.es


Organizan / Patrocinan / Colaboran: