Campus da Auga
Campus da Auga
As augas mineiromedicinais e termais son unha área de alto interese científico dentro dos ámbitos de especialización do Campus de Ourense (Campus da Auga) da Universidade de Vigo. O seu estudo e aproveitamento poden incidir claramente na calidade de vida da sociedade actual, contribuíndo moi significativamente ao seu benestar.
II STCV en UVigo TV

Ourense destaca por ser unha das provincias con maior tradición termal e de balnearios da península, sendo ademáis a súa capital unha das principais cidades termais de Europa. Polo tanto, o termalismo é un ámbito estratéxico como motor do desenvolvemento económico no ámbito do termalismo e o turismo, convertíndose nun destino preferencial para o que ten dado en chamarse o Turismo experiencial e de saúde en termalismo.

Dende o punto de vista institucional, o II Symposium Internacional sobre Termalismo e Calidade de Vida constitúe unha oportunidade para avanzar na estratexia de colaboración de institucións públicas da provincia significadas no termalismo, tales como o Concello de Ourense, a Deputación Provincial de Ourense e Expourense e a Universidade de Vigo (Campus de Ourense-Campus da Auga), quenes xa veñen colaborando nesta materia.


O II Symposium Temalismo e Calidade de Vida está organizado en torno a tres áreas temáticas prioritarias e unha cuarta de carácter xenérico:

Augas mineiromedicinais e termais

Caracterización físico-química das augas termais e mineiromedicinais. Hidroxeoloxía
Analítica e control de calidade de augas
Aproveitamientos tradicionais e novas orientacións de uso (enerxía, cosmética, etc.)
Marco xurídico e administrativo da auga termal

Patrimonio e arquitectura termal

Patrimonio arqueolóxico termal (Antigüidade)
Patrimonio histórico termal (Época Moderna e Época Contemporánea)
Arquitectura, rehabilitación e posta en valor de balnearios históricos
Nova arquitectura dos centros termais: proxectos, retos e perspectivas

Termalismo experiencial e de saúde

Hidroloxía médica. Balneoterapia, talasoterapia
Termalismo saudable para persoas maiores
Planificación e promoción do turismo termal
Xestión e administración de centros termais

Investigación xeral sobre a auga

Hidráulica
Hidroloxía
Eficiencia enerxética
Outros


Organizan / Patrocinan / Colaboran: